KSh19,000.00
-7%
KSh14,000.00 KSh12,995.00
-7%
KSh14,000.00 KSh12,995.00
-5%

Acetate

K star clear

KSh9,500.00 KSh9,000.00
-5%
KSh9,500.00 KSh9,000.00
-7%
KSh7,495.00 KSh6,995.00
-7%
KSh7,495.00 KSh6,995.00
-7%
KSh7,500.00 KSh7,000.00
-8%
KSh6,495.00 KSh5,995.00
-8%

Acetate

K-Star P16007

KSh6,495.00 KSh5,995.00
-8%

Acetate

K-Star P16008

KSh6,495.00 KSh5,995.00
-8%

Acetate

K-Star P16008

KSh6,495.00 KSh5,995.00
× WhatsApp Chat